mask

B&G 13 Milkway Poplon 15 kg

Kategoria: Nasiona traw

Uniwersalna mieszanka poplonowa

  • Możliwość siewu jako poplon jary lub ozimy
  • Wysoka smakowitość i duża zawartość cukrów i białka
  • Bardzo dobra strawność
  • Wysoki plon zielonej i suchej masy
  • Szybki wzrost początkowy
  • Nadaje się na cele paszowe lub na zielony nawóz
  • Doskonały przedplon dla roślin następczych
  • Koszenie
  • Pastwisko
  • Krótkotrwałe UZ