mask

B&G 1 Milkway Sprint 15 kg

Kategoria: Nasiona traw

Mieszanka do użytkowania na gruntach ornych

  • Wysokie plony zielonki, nieporównywalna jakość paszy
  • Dobre grunty orne
  • Bardzo smakowita dla zwierząt
  • Przeznaczenie: kiszonka
  • Okres stosowania: 1-2 lata
  • Idealna do kombinacji z koniczyną czerwoną lub jako roślina ochronna w zasiewach lucerny
  • Koszenie
  • Krótkotrwałe UZ